VIP POOL Հայերեն English Русский ՄՈՒՏՔ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԷՋ

VIP POOL-ԴՈԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ-Լողավազանային սարքավորումներ

ԴՈԶԱՎՈՐՄԱՆ<br> ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Լողավազանային սարքավորումներ
Արտաքին մակերևույթի մաքրող համակարգեր
Խոհանոցային դոզավորման համակարգեր
Լվացքատան դոզավորման համակարգեր
Լողավազանային սարքավորումներ

Դոզավորման համակարգեր, սարքավորումներ և կառավարման վահանակներ

Տնային լողավազանների համար:

Համակցված համակարգ պերիստալտիկ պոմպերով, էլեկտրամագնիտային պոմպերով, վերահսկման սարքավորումներով: Համակարգը կառուցված է այնպես, որ տնտեսական օգտագործման դեպքում կարիք չլինի տեխնիկական անձնակազմի: Այսպիսի սարքավորումները ավտոմատ կերպով ստուգում և չափում են լողավազանային արժեքները:

PoolBasic EVO

For Residential Swimming Pools:


Combined systems with peristaltic pumps, electromagnetic pumps and control instruments. The measure units for domestic applications have been designed so they do not require the presence of technical personnel. These devices automatically measure and verify the values of the swimming pool.


System with a single peristaltic pump with proportional dosing method


MODELS


pH

For the pH control. Reading indicated by LED


mV

For the ORP control. Reading indicated by LED


Plus / Plus mV (shuko)

For the pH or ORP control


PRO

By external signal from 4˜20 mA or pulse signal


TIME

With weekly timer to set the precise volumes for each day of the week

PoolBasic EVO ph new
PoolBasic PRO

For Residential Swimming Pools:

Combined systems with peristaltic pumps, electromagnetic pumps and control instruments. The measure units for domestic applications have been designed so they do not require the presence of technical personnel. These devices automatically measure and verify the values of the swimming pool.

System with two peristaltic pumps with proportional dosing method

MODELS


pH ORP / pH ORP (shuko)

For the pH and Chlorine control by measuring the pH and ORP values

pH / Amperometric Clorine

pH and Chlorine version - Amperometric pH and Chlorine sensor [CU-PT]

pH- / pH+

For the pH- and pH+ control through a simple pH measurement

pH / Flocculants

For the pH control. Timed dosage method to control the flocculants

pH / H202

For the pH control. Timed dosage method to control the flocculants

pH ORP / Flocculants

For the pH or ORP control. Timed dosage method to control the flocculants

pH- / ORP / pH+

For the pH-, pH+ and ORP control

PoolBasic PRO ph Redox
Kommander

For Residential Swimming Pools:

 

Combined systems with peristaltic pumps, electromagnetic pumps and control instruments. The measure units for domestic applications have been designed so they do not require the presence of technical personnel. These devices automatically measure and verify the values of the swimming pool.

 

Weekly timer to control the heat pump and the ricirculation pump

 

MODELS

 

pH / ORP

Peristaltic dosing pump system with proportional dosing method to control the pH and ORP

 

pH / ORP / Flocculants

Peristaltic dosing pump system with proportional dosing method to control the pH and ORP. Timed dosage method to control the flocculants.

Kommander 3 new
Kontrol Invikta

For Residential Swimming Pools:


Combined systems with peristaltic pumps, electromagnetic pumps and control instruments. The measure units for domestic applications have been designed so they do not require the presence of technical personnel. These devices automatically measure and verify the values of the swimming pool.


It is an easy-to-use dosing system composed of a control instrument and an electromagnetic dosing pump. This system is the best solution for pH or ORP measurement in applications where dosing is required with a backpressure up to 5 bar.


MODELS


pH ORP / pH ORP (shuko)

For the pH and Chlorine control by measuring the pH and ORP values


pH / Amperometric Clorine

pH and Chlorine version - Amperometric pH and Chlorine sensor [CU-PT]

Kontrol Invikta Double
Easy pH and ORP

Assembled Panel

Compact and easy to use, the Easy series panels are complete with all the accessories needed for immediate installation (buffer solutions for pH and ORP calibration, DPD colorimetric system for Chlorine calibration).


Easy pH and ORP

pH / ORP

Relay : 250 V 10 A (resistive charge) for each measurement
Electric unit : with 230 Vac power supply to be connected to external dosing pump

Easy pH and ORP
Easy Basic pH and ORP

Assembled Panel


Compact and easy to use, the Easy series panels are complete with all the accessories needed for immediate installation (buffer solutions for pH and ORP calibration, DPD colorimetric system for Chlorine calibration).


pH / ORP

Peristaltic dosing pump:

-Flow rate : 1,5 l/h

-Pressure :1,5 bar

Easy Basic pH and ORP
Easy Invikta pH and ORP

Assembled Panel


Compact and easy to use, the Easy series panels are complete with all the accessories needed for immediate installation (buffer solutions for pH and ORP calibration, DPD colorimetric system for Chlorine calibration).


pH / ORP

Electromagnetic dosing pump:

-Flow rate : 5 l/h

-Pressure : 5 bar

Easy Invikta pH and ORP
Kontrol 800 Panel

For Professional Swimming Pools:


The Kontrol 800 instrument responds to the demand expressed by the market of a complete and functional system. Thanks to the alphanumeric display (4 lines and 20 letters), it is possible to view all the measurements.Panel complete with probe holders and control and measurement instrument


Panel size: 700 x 420 x 10 mm in PVC

Transparent hydraulic probe holder

Inlet/outlet tubes 8 x 12 mm

Pressure 5 bar

Temperature 50°C


Models

pH / ORP

pH / Amp. or Potent. Chlorine

pH / Amp. or Potent. Chlorine /ORP

pH / Amp. Free Chlorine, Potent. Total Chlorine, Cobined Chlorine (by SW calculating) / ORP

Kontrol 800 Panel new
Kontrol TMP/TPR Panel

For Professional Swimming Pools:


The Kontrol 800 instrument responds to the demand expressed by the market of a complete and functional system. Thanks to the alphanumeric display (4 lines and 20 letters), it is possible to view all the measurements.


Panel with 2 dosing pumps, integrated control, transparent hydraulic probe holder, filter and enclosure box.


TEKNA TPR 603 PUMP

MEASURE RANGE

pH : 0 ˜ 14,0 pH


ELECTROMAGNETIC DOSING PUMP

Flow rate 8 l/h

Pressure 2 bar


TEKNA TMP 603 PUMP

MEASURE RANGE

Free Chlorine : 0 ˜ 200 ppm

H2O2 : 0 ˜ 100,000 ppm

CH3CO3H : 0 ˜ 100,000 ppm


ELECTROMAGNETIC DOSING PUMP

Flow rate 8 l/h

Pressure 2 bar

Kontrol TMP/TPR Panel
Pool Photometer

Photometer systems


The photometer finds its application in general in all the systems or swimming pools where, for health purposes, there is a need to chlorinate the water and maintain the chlorine levels within the limits set by the legislation.


Multi-parameter control unit for specific swimming pool applications


MEASURE RANGE

pH / ORP

Free Chlorine with DPD automatic method

Pool Photometer
Photometersystems

Photometer systems


The photometer finds its application in general in all the systems or swimming pools where, for health purposes, there is a need to chlorinate the water and maintain the chlorine levels within the limits set by the legislation.Control unit for measurement of 6 parameters


MEASURE RANGE

pH / ORP

Free/Total Chlorine with DPD automatic method

Combined Chlorine By SW calculating

Photometr new
Peristaltic dosing pump

PR1 to PR7

Dynamik PRO

Kronos

Dynamik PRO new
Electromechanical dosing pumps

Spring: mechanical diaphragm metering pumps MS0 to MS1 

Spring: plunger metering pumps PS0 to PS1

Spring PS1
Electromagnetic dosing pumps

Invikta

Kompact

Tekna EVO

Kompact new
Disinfection station

Լողավազանի մաքրություն

Լողավազանի մաքրություն
Adobe PDF Product Brochure
ԱՌՑԱՆՔ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
VIP POOL
VIP POOL
Value Innovation Professionality
Visit Us On Facebook Follow Us On Twitter
© 2020 VIP POOL
Պատրաստված է SoftoBest